inssitausta.jpg

Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Insinööri>Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, insinööri (AMK)

Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen suuntautumisena ovat peliteknologia ja älykkäät järjestelmät. Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Peliteknologian koulutuksesta valmistuu rautaisia ohjelmistoalan asiantuntijoita, jotka osaavat soveltaa osaamistaan pelialan lisäksi monilla muillakin teollisuuden aloilla. Älykkäät järjestelmät koulutuksesta valmistunut insinööri voi toimia mielenkiintoisissa tulevaisuuden teknologian laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä.

Koulutuksessa on 40 aloituspaikkaa ja molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin on rajattu ryhmäkoko. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen soveltuvuuden, taitojen ja opintomenestyksen perusteella  Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan opiskeltavaan alaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä tai yhteisöissä. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja opittua teoriaa sovelletaan käytäntöön erilaisten käytännön projektitöiden kautta.

KAMK on myös panostanut moderneihin, opintoja tukeviin laboratoriotiloihin. Tutustu tiloihin! Lue lisää https://matkapelialalle.fi/.

 

Peliteknologia

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen peliteknologian opinnoissa erikoistut ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottori- ja peliohjelmoinnissa. Pelimoottoriohjelmoinnin moduulissa opit myös reaaliaikagrafiikan tai visuaalisten efektien ohjelmointia, peliohjelmoinnissa esimerkiksi mobiilipelien tai verkkopelien ohjelmointia sekä perehdyt pelien tekoälyyn. Kolmantena opiskeluvuonna voit osaamisesi täydentyy hyötypelien (serious games), simulaattoriympäristöjen ja/tai datacenter- ratkaisujen opinnoilla. Opiskelu on osin projektimuotoista ja työjärjestykseen onkin varattu kokonaisia projektipäiviä, jolloin opiskelijat keskittyvät projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektiopinnoissa saat tehdä myös työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksesi mukaisia peliprojekteja. Lue lisää https://matkapelialalle.fi/   

Älykkäät järjestelmät

Tieto- ja viestintätekniikan toisena suuntautumisvaihtoehtona on älykkäät järjestelmät. Koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, pelillisyys, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus  perehtyä myös uusiin  tulevaisuuden teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (Internet-of-Things).   Koulutuksesta valmistunut insinööri on asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monipuolisesti eri aloilla, myös pelialalla. Lue lisää https://matkapelialalle.fi/.

 

Mahdollisia työtehtäviä koulutuksen jälkeen


Game Engine Programmer • Graphics Programmer • ohjelmistosuunnittelija • Software engineer • R&D engineer • Sales engineer • Embedded Programmer • suunnitteluinsinööri • tuotekehitysinsinööri •  projekti-insinööri. Lue meiltä valmistuneiden tarinoita https://matkapelialalle.fi/.

 
Lisätietoja
Koulutuksesta:
Koulutuspäällikkö Kimmo Nikkanen,
puh. 044 7101 409
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi

Hakemisesta:
Hakijapalvelut
puh. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi 
"KAMKissa on hyvä ilmapiiri!"

"Opiskelussa on parasta käytännössä tekeminen, ryhmätyöt ja uusien asioiden oivaltaminen käytännön kautta. Ryhmässämme on mahtavia tyyppejä ja hyvä ryhmähenki. Myös opiskelijaelämä on kivaa!
                                  
KAMKissa tykkään eniten yhteisöllisyydestä ja rennosta ilmapiiristä. Opetusvälineet ja – tilat ovat KAMKissa nykyaikaisia ja opettajat päteviä. Koulu tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet ja tilat esimerkiksi kuntoiluun ja erilaisille kerhoille."
Tatu, ajoneuvojen tietojärjestelmät

Huom.

Muistathan, että KAMKissa voi opiskella pelialan ammattilaiseksi myös tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksessa!

 
 


Hae yhteishaussa!

opintopolku_painike.jpg