Insinöörikuva.jpg
Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Insinööri>Konetekniikka>ROKK Academy
ROKK Academy

Rovaniemi + Kemi + Kajaani = ROKK Academy

Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulut kouluttavat yhdessä osaajia kaivosalalle. Koulutusta järjestetään kolmella eri paikkakunnalla etä- ja verkko-opetusta hyödyntäen. Opintoihin kuuluvat harjoitustyöt suoritetaan liikuteltavassa opetuslaboratoriossa. Rovaniemi, Kemi, Kajaani = ROKK!

Suurin osa Suomen nykyisistä kaivoksista sijaitsee Kainuussa ja Lapissa samoin kuin tulevat kaivosprojektit, mikä luo kestävän pohjan toiminnallemme.

Kaivos- ja rikastustekniikan opinnot

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit opiskella kaivosalalle joko suoraan AMK-tutkintoon johtavassa insinöörikoulutuksessa tai avoimina AMK-opintoina. Kaivosalan opintoja tarjotaan kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoina. Voi valita seuraavista moduleista yhteensä 45 opintopistettä kaivos- ja rikastustekniikan opintoja. Opintoihin voidaan sisällyttää myös kaivosalalle tehty harjoittelu (30 op) sekä insinöörityö (15 op) sekä yrityslähtöisiä 5 op laajuisia projektitöitä.

Kaivannaistekniikka 15 op
• Johdatus kaivannaisteollisuuteen 1 op
• Kaivosgeologian perusteet 3 op
• Louhinta- ja kaivostekniikka 3 op
• Partikkeli- ja rikastustekniikka 5 op
• Kaivosalan lainsäädäntö ja työturvallisuus 3 op

Rikastamon prosessit ja prosessitekniikka 10 op
• Rikastustekniikan jatkokurssi 4 op
• Rikastamon suunnittelu 6 op

Energia ja kunnossapito 10 op
• Kunnossapito kaivannaisalalla 7 op
• Sähköistys ja laiteautomaatio kaivannaisalalla 3 op

Kaivosympäristöt ja rakentaminen 10 op
• Kalliorakentaminen 3 op
• Kaivossuunnittelu 4 op
• Kaivosten ympäristönsuojelu 3 op

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

ROKK Academy, Kajaani
Kimmo Kemppainen
kimmo.kemppainen(a)kamk.fi
044 7101 1050

ROKK Academy, Kemi ja Rovaniemi
Lauri Saarelainen
lauri.saarelainen(a)lapinamk.fi

040 5272 027

Seuraa meitä:

twitter.com\rokkacademy

@rokkacademy

 
Hyödyllisiä linkkejä:

www.prokaivos.fi

www.kaivostieto.fi

www.gtk.fi