KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta>KAMK:n tapa toimia>Seuranta ja arviointi

 

Seuranta ja arviointi

Seuraamme ja arvioimme toimintaamme

           • ulkoisilla ja sisäisillä arvioinneilla,
           • benchmarkingeilla,
           • opiskelijoille, henkilöstölle sekä työelämälle ja sidosryhmille tehtävillä palautekyselyillä,
           • strategia- ja rahoitusmittareilla,
           • opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävässä tavoitesopimuksessa määritellyillä määrällisillä ja tunnuslukutavoitteilla,
           • talousarvion toteumaraportoinnin,
           • hankeseurantaraportoinnin,
           • toiminnan toteumaraportoinnin sekä
           • tilastotietojen avulla.